Пријемни испит

Шта је потребно за пријаву на КОНКУРС ЗА УПИС?

•    образац П1 (купује се у Скриптарници Факултета);

•    сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе;

•    диплома о положеном завршном, односно матурском испиту;

•    лична карта (на увид) и копија личне карте;

•    доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (уплатница).

Приликом пријаве се подносе (неоверене) фотокопије докумената, које Факултет задржава, уз оригинале који се подносе на увид.

Када ће се одржати ПРИЈЕМНИ ИСПИТ, шта се полаже, како да се припремим?

Постоје три уписна рока: ПРВИ УПИСНИ РОК је крајем јуна, а ДРУГИ и ТРЕЋИ УПИСНИ РОК се одржавају после летње паузе на Факултету. О тачним датумима њиховог одржавања ће бити благовремено објављене информације на сајту Факултета.  

Пријава за полагање пријемног испита врши се у периоду од 24. јуна до 26. јуна 2020. године. Осим редовног пријављивања доласком на Факултет, пријаву је могуће поднети и електронским путем. Пријемни испит ће се одржати 1. јула 2020. године.

Пријемни испит за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2020/2021. години полаже се из српског језика. Тест за пријемни ће обухватати 60 питања, при чему свако питање носи 1 бод. Питања су састављена на основу градива по коме се овај предмет изучава у гимназијама. То је прописано Правилником о  полагању пријемних испита и упису кандидата на студијске програме које реализује Правни факултет у Новом Саду, број 0101-1/2 усвојеним на седници Савета Правног факултета у Новом Саду 12.02.2020. године.

Припремна настава за полагање пријемног испита за упис на Правни факултет Универзитета у Новом Саду у школској 2020/2021. години одржана је у току летњег семестра школске 2019/2020. године. Припремна настава је организована преко Интернета.

Припремна настава је БЕСПЛАТНА.

Овде можете бесплатно преузети Приручник за полагање пријемног испита за упис на прву годину основних академских студија на Правном факултету у Новом Саду у школској 2020/2021. години.
 
Овде можете видети све детаље конкурса за упис у прву годину основних академских студија.
 
Кандидатима који су купили збирку питања за припрему пријемног испита из Историје и Устава и права грађана - 2017. издање, биће рефундиран новац. Враћање Збирке и рефундација могу се извршити у скриптарници Правног факултета у Новом Саду.