Бесплатне студије

Правни факултет Универзитета у Новом Саду је државни факултет, што значи да сви студенти, који остваре потребан број ЕСПБ бодова, током целих студија могу да се школују о трошку државног буџета.

Број студената који се финансира из буџета сваке године одређује надлежно министарство.

Чак и уколико студент упише студије о сопственом трошку – као самофинансирајући студент, уз мало труда, већ после прве године студија, може прећи на студије које се финансирају из државног буџета.