Болоњска декларација

Да ли су студије усклађене са БОЛОЊСКОМ ДЕКЛАРАЦИЈОМ?

Јесу. Сви студијски програми на Правном факултету Универзитета у Новом Саду у потпуности су усклађени са захтевима Болоњске декларације.

Студије су организоване по принципу ЕСПБ бодова (Европски систем преноса бодова). ЕСПБ бодови омогућавају МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА. Она подразумева учествовање на програмима размене студената и похађање наставе на више универзитета широм Европе у току студија.

Највећи број предмета је једносеместралан. Међутим, поједини предмети су двосеместрални. Њих не би било целисходно поделити на делове. Њихова подела би била вештачка и не би омогућила студентима да стекну целовит увид у материју која се изучава у оквиру тих предмета.

Осим обавезних, студенти, у складу са својим интересовањима, сами бирају и одређени број изборних предмета.  

 

 

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Факултет је акредитован за упис 660 студента на прву годину основних академских студија, у оквиру 2 акредитована студијска програма:
Право - 480 студената,
Право, безбедност и унутрашњи послови - 180 студената.
Оба студијска програма трају по 4 године (8 семестара) и носе по 240 ЕСПБ бодова. По завршетку оба студијска програма стиче се звање:
ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК.

МАСТЕР СТУДИЈЕ
Факултет је акредитован за упис 275 студената на мастер академским студијама (II степен), у оквиру 2 студијска програма:
Право - 165 студената
Право, безбедност и унутрашњи послови - 110 студената
Мастер академске студије трају 1 годину (2 семестра) и носе 60 ЕСПБ бодова. Након њиховог завршетка стиче се звање:
МАСТЕР ПРАВНИК.

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Факултет је акредитован за упис 42 студента на докторским академским студијама (III степен), у оквиру једног студијског програма:
Право – 42 студента
Докторске академске студије трају 3 године (6 семестара) и носе укупно 180 ЕСПБ бодова. Завршетком студија стиче се звање:
ДОКТОР НАУКА - ПРАВНЕ НАУКЕ.

ДИПЛОМА и ДОДАТАК ДИПЛОМИ, који се издају на српском и енглеском језику, омогућавају вам да своје студије упоредите са било којим студијским програмом на свету.
Додатак дипломи је званичан документ који садржи податке о свим активностима студента у току студија - план и програм студија, положене испите, учешће у програмима праксе, у раду Центра за симулацију суђења, правних клиника, боравцима у иностранству и сл.
Диплома и Додатак дипломи Правног факултета Универзитета у Новом Саду су ваша НАЈБОЉА ПРЕПОРУКА ЗА БУДУЋНОСТ!