Болоњска декларација

Да ли су студије усклађене са БОЛОЊСКОМ ДЕКЛАРАЦИЈОМ?

Да, сви студијски програми на Правном факултету Универзитета у Новом Саду су у потпуности усклађени са захтевима Болоњске декларације.

То значи да су студије организоване по принципу ЕСПБ бодова (Европски систем преноса бодова). ЕСПБ бодови омогућавају МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА. Она подразумева учествовање на програмима размене студената и похађање наставе на више универзитета широм Европе у току студија.

Осим обавезних, студенти, у складу са својим интересовањима, сами бирају и одређени број изборних предмета.  

Највећи број предмета је једносеместралан. Међутим, поједини предмети су двосеместрални. Њих не би било целисходно поделити на делове. Њихова подела би била вештачка и не би омогућила студентима да стекну целовит увид у материју која се изучава у оквиру тих предмета.

Факултет је акредитован за упис 880 студента на прву годину основних академских студија, у оквиру 2 акредитована студијска програма:

Право - Општи смер - 660 студената,

Право - Смер унутрашњих послова - 220 студената.

Оба студијска програма трају по 4 године (8 семестара) и носе по 240 ЕСПБ бодова. Након  завршетка било којег од ових студијских програма стиче се звање:

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК.

Факултет је акредитован за упис 310 студената на мастер академским студијама (II степен), у оквиру 4 студијска програма:

Право - Општи смер - 165 студената

Право - Смер унутрашњих послова - 55 студената

Национална безбедност - 70 студената

Социјални рад - 20 студената.

Мастер академске студије трају 1 годину (2 семестра) и носе 60 ЕСПБ бодова. Након њиховог завршетка стиче се звање:

МАСТЕР ПРАВНИК.

Факултет је акредитован за упис 42 студента на докторским академским студијама (III степен), у оквиру два студијска програма:

Приватно право - 20 студената;

Јавно право - 22 студента.

Докторске академске студије трају 3 године (6 семестара) и носе укупно 180 ЕСПБ бодова. Њиховим завршетком стиче се звање:

ДОКТОР НАУКА - ПРАВНЕ НАУКЕ.

Како изгледају и чему служе ДИПЛОМА и ДОДАТАК ДИПЛОМИ?

ДИПЛОМА и ДОДАТАК ДИПЛОМИ, који се издају на српском и енглеском језику, омогућавају Вам да своје студије упоредите са било којим студијским програмом на свету.

Додатак дипломи је званичан документ који садржи податке о свим активностима студента у току студија - план и програм студија, положене испите, учешће у програмима праксе, у раду Центра за симулацију суђења, правних клиника, боравцима у иностранству и сл.

Диплома и Додатак дипломи Правног факултета Универзитета у Новом Саду су Ваша НАЈБОЉА ПРЕПОРУКА ЗА БУДУЋНОСТ!