Пракса

Један од наших слогана гласи: ПРАКСА ТОКОМ ФАКСА.
Тиме се јасно истиче да стицање практичних правних знања и вештина представља значајан сегмент визије Правног факултета у Новом Саду. Дипломирани студенти Правног факултета у Новом Саду улазе, стога, у свет праксе добро припремљени за изазове са којима ће се сусретати.


Студије су организоване као академске, а практична знања и вештине, које су потребне за успешно обављање различитих правничких занимања, стичу се кроз:

  • ПРОГРАМЕ СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ;
  • учешће у раду ЦЕНТРА ЗА СИМУЛАЦИЈУ СУЂЕЊА, и
  • учешће у раду четири ПРАВНЕ КЛИНИКЕ.

Правни факултет у Новом Саду има потписане ПРОТОКОЛЕ О САРАДЊИ са Основним, Вишим и Апелационим судом у Новом Саду; Основним, Вишим и Апелационим јавним тужилаштвом у Новом Саду; Адвокатском комором Војводине; Полицијском управом у Новом Саду; Покрајинским заводом за заштиту животне средине и многим другим државним институцијама, адвокатским канцеларијама и компанијама. На основу закључених споразума, сваке године студенти имају прилику да похађају праксу у некој од наведених институција, у адвокатским канцеларијама и компанијама.

 

Шта су то ПРАВНЕ КЛИНИКЕ?

Клиничко правно образовање (Clinical Legal Education) је интерактивни метод едукације студената права који се већ годинама примењује на Правном факултету у Новом Саду. Он има за циљ да студенте учи практичним вештинама и професионалној одговорности, дајући им могућност да примењују право на конкретне случајеве из живота. Рад у правној клиници студенти обављају под будним оком професора и асистената који су им супервизори. На Правном факултету постоје четири правне клинике:

ПРАВНА КЛИНИКА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРАВНА КЛИНИКА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

ПРАВНА КЛИНИКА ЗА ИЗБЕГЛИЧКО ПРАВО

ПРАВНА КЛИНИКА ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Правна клиника за заштиту животне средине основана је 2007. године. У њен рад се, осим правника, а ради свеобухватног сагледавања проблематике, укључују и наставници са Департмана за екологију и биологију Природно-математичког факултета. Полазници се детаљно упознају са различитим правним аспектима заштите животне средине. Уз то, сами бирају тему коју ће дубље да истраже и представе својим колегама, са циљем ширења свести о значају правне регулативе у овој области и њене правилне примене у пракси. У оквиру ове Клинике полазници похађају практичну наставу у Покрајинском заводу за заштиту природе и у Градској управи за заштиту животне средине Града Новог Сада.

Правна клиника за борбу против трговине људима је основана 2011. године у оквиру макропројекта „Заједнички програм за борбу против трговине људима“, чији су носиоци UNHCR, UNODC, IOM и МУП Републике Србије. Практични део обухвата рад студената са владиним и невладиним организацијама за борбу против трговине људима, праксу у суду и тужилаштву, као и интерактивни рад са криминалистичким инспекторима из Одељења пограничне полиције за странце, сузбијање илегалних миграција и трговине људима Полицијске управе Нови Сад.

Правна клиника за избегличко право је организована са UNHCR-ом, чији предавачи преносе непосредна искуства студентима у интерактивном једносеместралном програму, који подразумева и посету студената Центру за азил у Бањи Ковиљачи.

Правна клиника за борбу против насиља у породици пружа студентима прилику да се свеобухватно упознају са теоријским и практичним аспектима ове мултидимензионалне и друштвено значајне појаве. У оквиру ове клинике, организују се бројна гостовања стручњака из праксе, као и посете релевантним институцијама.


У оквиру ЦЕНТРА ЗА СИМУЛАЦИЈУ СУЂЕЊА, чији је рад организован по секцијама, студенти имају прилику да изучавају актуелну праксу судова, развијају вештине усменог и писаног изражавања, као и правну логику и правну аргументацију. Рад у оквиру ових секција подразумева анализирање различитих правних прописа, њихово тумачење и примену на чињенице конкретног случаја. Студенти уз помоћ мултимедијалне опреме имају прилику да на снимљеним симулацијама суђења анализирају свој наступ у судници. У оквиру појединих секција Центра за симулацију суђења, студенти се припремају за учешће на престижним међународним такмичењима на којима Факултет традиционално бележи запажене резултате.


На крају школске године на Правном факултету буде уприличена свечана додела сер­ти­фи­ка­та студентима који успешно реализују програме праксе и рад у оквиру неке од клиника или пак у оквиру Центра за симулацију суђења.


У додатак дипломи се уносе подаци о свим успешно реализованим праксама и ваннаставним активностима, што за ваше будуће послодавце представља значајну информацију о знањима и вештинама које сте стекли током студија.