Студенти

Факултет поред предавања и вежби нуди широк спектар ваннаставних активности које омогућавају студентима стицање практичних знања и вештина. Неке од њих се одвијају у виду клиничког образовања, које подразумева могућност продубљивања знања из уже области интересовања као што су: заштита животне средине, борба против насиља у породици и избегличко право. Студенти могу да се усавршавају и похађањем следећих секција за симулацију суђења: кривичноправне, грађанскоправне, међународноправне  и јавноправне. Своје афинитете и таленте студенти могу да покажу објављивањем текстова и прилога у студентском листу „Правник”, као и учествовањем у спортским секцијама.

 

Савез студената

Савез студената Правног факултета је студентска организација која се бави заштитом права и интереса студената. Савез је најбројнија студентска организација на Правном факултету. Савез се бави широким спектром активност. Од свог оснивања 1991. године, константно се ради на унапређењу услова студирања и подизању квалитета наставног процеса.

Савез окупља студенте који имају различита интересовања на основу којих су подељени по следећим секцијама:

 

  1. Спортска секција Савеза

У оквиру Савеза постоје спортске секције које се баве фудбалом, кошарком и одбојком. Полице спортске секције Савеза су богате великим бројем пехара и медаља које су студенти Правног факултета освојили како на домаћим, тако и на међународним студентским такмичењима.

  1. Хуманитарна секција Савеза

У оквиру хуманитарне секције чланови Савеза заједно са другим студентима Факултета организују акције прикупљања средстава за оне којима је помоћ најпотребнија. Савез је организатор неколико традиционалних хуманитарних акција као што су „Космету на поклон“ и „Сигурна кућа“.

  1. Културна секција Савеза

Савез студената традиционално, сваког првог четвртка у децембру, организује такмичење у беседништву, које прате студенти са многих факултета Новосадског универзитета, бројни адвокати, судије и грађани.

Савез студената такође често организује трибине и предавања уважених представника правне струке и науке, академика и других истакнутих личности.

Студентски лист "Правник"

Савез је издавач студентског листа „ПРАВНИК“, где сами студенти имају прилику да пишу о темама из домена правне науке, али и осталих сфера живота. Своју дугогодишњу традицију студентски лист је 2017. године наставио преласком са штампане на електронску форму. Званична веб презентација студентског листа „ПРАВНИК“ је http://pravnikns.rs

Правнијада

Савез сваке године у месецу мају организује „Правнијаду“, најмасовније окупљање студената права из региона Источне Европе. На овим скуповима студенти се такмиче у познавању правних дисциплина, беседништву и спорту.

ЕЛСА НОВИ САД

Визија ЕЛСА је „праведан свет у којем се поштује људско достојанство и културна различитост.”

ЕЛСА Нови Сад је независно, неполитичко и непрофитно Европско удружење студената права и младих правника које делује у оквиру Правног факултета у Новом Саду, а под покровитељством Савета Европе.

ЕЛСА Нови Сад својим члановима пружа платформу за развијање како правничких, тако и свих других вештина. ЕЛСА Нови Сад окупља младе људе ради унапређења међународног разумевања, сарадње, правне етике, као и радиуспостављања и неговања личних контаката између студената различитих земаља и правних система широм Европе. Циљ активности које се организју под окриљем ЕЛСА Нови Сад је да допринесу припремању младих правника и студената права на рад у складу са међународним стандардима и развоју професионалне каријере у међународном окружењу.

ЕЛСА Нови Сад организује семинаре, конференције, летње школе и студентске посете са циљем подизања свести о правним, али и о економским, социјалним и другим релевантним питањима.

У оквиру ЕЛСА Нови Сад постоји сектор који организује и пружа студентима и младим правницима могућност праксе у еминентним адвокатским канцеларијама, компанијама и државним установама, како у нашој земљи тако и широм Европе.