Где се налази и шта нуди?

Правни факултет у Новом Саду налази се у архитектонски препознатљивој згради у срцу Универзитетског кампуса.

У савремено опремљеном амфитеатру Факултета генерације бруцоша оствариле су свој први контакт са светом права и стекле своја прва факултетска познанства.

Амфитеатар је средиште свих великих збивања на Факултету. У њему сваке године своје ораторске вештине одмеравају учесници такмичења у беседништву. Са позорнице амфитеатра студентима се често обраћају гостујући професори и стручњаци из иностранства, председници држава и амбасадори. У организацији Савеза студената у амфитеатру се редовно одржавају пројекције филмова.

Факултет има и тзв. Судницу, модерну салу за симулацију суђења, опремљену савременом видео и аудио техником. У њој се студенти сусрећу са случајевима из праксе чија анализа подразумева и њихово опробавање у различитим процесним улогама: судије, странака, пуномоћника, умешача, сведока и вештака.

Факултет, осим рачунара доступних у читаоници, поседује и компјутерскe учионицe које су опремљене рачунарима са најбржим приступом интернету преко универзитетске мреже. То је идеално место на коме се студенти, уз омогућен приступ базама прописа, судске праксе, научне и стручне литературе, могу бавити истраживачким радом за потребе писања семинарских и завршних радова.

Осим предавања и вежби, Факултет нуди широк спектар ваннаставних активности које омогућују студентима стицање практичних знања и вештина. Неке од њих се одвијају у виду клиничког образовања које подразумева могућност продубљивања знања из уже области интересовања као што су: заштита животне средине, борба против трговине људима, борба против насиља у породици и избегличко право. Студенти се могу усавршавати и похађањем секција за симулацију суђења у преферираној области интересовања: кривичноправној, грађанскоправној, међународноправној и другим областима. Своје афинитете и таленте студенти могу да покажу објављивањем текстова и прилога у студентском листу „Правник”, као и учествовањем у спортским секцијама.

Студентске организације

Савез студената Правног факултета је студентска организација која се бави заштитом права и интереса студената. Савез је најмасовнија студентска организација на Правном факултету. Савез има широк спектар активност којима се бави. Од свог оснивања 1991. године, Савез је стављао акценат на активности „синдикалног“ карактера. Константно се ради на унапређењу услова студирања и подизању квалитета наставног процеса.

Чланови Савеза настоје да све акутне проблеме студената на што бољи начин изложе управи факултета. Временом се створио одличан партнерски однос између Савеза и управе факултета. Данас се проблеми студената решавају далеко брже него што је то био случај у прошлости.

Савез окупља студенте који имају различита интересовања на основу којих су подељени по следећим секцијама:

  1. Спортска секција Савеза

У оквиру Савеза постоје спортске секције које се баве фудбалом, кошарком и одбојком. Полице спортске секције Савеза су богате великим бројем пехара и медаља које су студенти Правног факултета освојили како на домаћим, тако и на међународним студентским такмичењима.

  1. Хуманитарна секција Савеза

У оквиру хуманитарне секције чланови Савеза заједно са другим студентима нашег Факултета организују акције прикупљања средстава за оне којима је помоћ најпотребнија. Савез је организатор неколико традиционалних хуманитарних акција као што су „Космету на поклон“ и „Сигурна кућа“.

  1. Културна секција Савеза

Савез студената већ годинама уназад, сваког првог четвртка у децембру, организује веома успела такмичења у беседништву, која прате студенти са многих факултета Новосадског универзитета, бројни адвокати, судије и грађани.

Савез студената такође често организује трибине и предавања најпознатијих стручњака правне науке.

Савез је издавач студентског листа „ПРАВНИК“, где студенти имају прилике да пишу о темама из домена правне науке али и осталих сфера живота. Своју дугогодишњу традицију студентски лист од 2017. године наставља преласком са штампане на електронску форму. Званична веб презентација студентског листа „ПРАВНИК“ је http://pravnikns.rs

Савез сваке године у месецу мају организује „Правнијаду“, најмасовније окупљање студената права из региона Источне Европе. На овим скуповима се студенти такмиче у познавању правних дисциплина, беседништву и спорту.

О ЕЛСА-и Нови Сад


ЕЛСА Нови Сад је независно, неполитичко и непрофитно Европско удружење студената права и младих правника које делује у оквиру Правног факултета у Новом Саду, а под покровитељством Савета Европе.
ЕЛСА Нови Сад својим члановима пружа платформу за развијање како правничких, тако и свих других вештина. ЕЛСА Нови Сад окупља младе ради унапређења, успостављања и развијања међународног разумевања, сарадње, правне етике и личних контаката између студената различитих земаља и правних система, широм Европе; такође је велик акценат стављен на припремање младих правника и студената права на рад по међународним стандардима и спремност за професионални живот у међународном окружењу.


Мото ЕЛСА-е:”Праведан свет у којем се поштује људско достојанство и културна различитост.”
ЕЛСА Нови Сад је сачињена од Председника, Генералног секретара, Сектора за Академске активности, Сектора за Семинаре и конференције, Маркетинг сектора, СТЕП сектора (Међународни програм размене студената), Сектора за финансије и Сектора за Симулације суђења; у оквиру
секрота делују чланови.
Поље рада сектора Академских активности је организација и писање разних публикација, организација дебата, такмичења у писању есеја, а кроз све то и многе друге пројекте. Идеја водиља је образовање и учење кроз критички дијалог и ширење свести друштва.


Допуњавање формалног универзитетског образовања, подизање свести о разним како правним, тако и о економским, социјалним и многим другим питањима кроз неформалан вид образовања улогу преузима сектор Семинара и конференција. Кроз тај сектор се организују семинари,
конференције, летње школе и студентске посете. Маркетинг сектор промовише и потпомаже рад и све што се дешава у склопу организације, а путем
друштвених мрежа.


У оквиру ЕЛСА-е Нови Сад такође постоји сектор који организује и пружа студентима права и младим правницима могућност пракси у еминентним адвокатским канцеларијама, компанијама, коорпорацијама и државним установама, како у нашој земљи тако и у осталим земљама Европе.
Сектор за Симулације суђења има за задатак организовање едукативних симулација суђења на којима студенти имају прилику да се опробају у улогама адвоката, јавног тужиоца или судије и самим тим олакшају своју одлуку чиме се бавити и који позив одабрати.
Удружење студената права и младих правника у Новом Саду се труди да прошири правничко знање и правничке вештине, кроз организовање многобројних пројеката, те тиме отвори видике и побољша будуће генерације.