О факултету

Стварању богате правне традиције на простору Војводине допринеле су генерације школованих правника, бројне установе и професионална удружења.

Правни факултет основан је 1955. године, а данас је академски дом око 4.000 студената. Знања из области права студентима преноси 34 наставника и 16 сарадника са изузетно високим индексом компетентности.

Захваљујући Правном факултету Универзитета у Новом Саду, правна струка је богатија за око 10.000 дипломираних правника, од којих су неки обављали и данас обављају најодговорније функције на свим нивоима и у свим гранама власти.

О квалитету образовања које се стиче на Правном факултету најбоље сведоче запажени резултати наших студената на домаћим, регионалним и међународним такмичењима, као и изузетно висока пролазност наших дипломаца на правосудном испиту.