О факултету

Стварању богате правне традиције на простору Војводине допринеле су генерације школованих правника, бројне установе и професионална удружења.

Правни факултет основан је 1955. године, а данас је академски дом око 4.000 студената. Знања из области права студентима преноси 34 наставника и 15 сарадника са изузетно високим индексом компетентности.

Захваљујући Правном факултету у Новом Саду, правна струка је богатија за око 10.000 дипломираних правника, од којих су неки обављали и данас обављају најодговорније функције на свим нивоима и у свим гранама власти.

О квалитету образовања које се стиче на Правном факултету у Новом Саду најбоље сведоче запажени резултати студената на домаћим, регионалним и међународним такмичењима, као и изузетно висока пролазност дипломаца

Факултета на правосудном испиту.

Правни факултет у Новом Саду налази се у архитектонски препознатљивој згради у срцу Универзитетског кампуса.

У савремено опремљеном амфитеатру Факултета, који је средиште свих великих збивања на Факултету, генерације бруцоша оствариле су свој први контакт са светом права и стекле своја прва факултетска познанства.

Са позорнице амфитеатра могу се чути како гостујући професори и стручњаци из иностранства, представници држава и амбасадори, тако и сами студенти који сваке године своје ораторске вештине одмеравају такмичењем у беседништву.

Факултет има и тзв. Судницу, модерну салу за симулацију суђења, опремљену савременом видео и аудио техником. У њој студенти анализирају случајеве из праксе чија обрада подразумева и њихово опробавање у различитим процесним улогама: судије, странака, пуномоћника, умешача, сведока и вештака.

Факултет, осим рачунара доступних у читаоници, поседује и компјутерскe учионицe које су опремљене рачунарима са најбржим приступом интернету преко универзитетске мреже. То је идеално место на коме се студенти, уз омогућен приступ базама прописа, судске праксе, научне и стручне литературе, могу бавити истраживачким радом за потребе писања семинарских и завршних радова.